Regulamin hotelu dla zwierząt ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa”

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu dla psów ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa” jest:
  SZEPTUN Aneta Mielczarek
  Wiejska 44
  47-246 Goszyce
  NIP 573-247-13-97
  REGON 161587865
 2. Regulamin Hotelu dla psów określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez psa Hotelu dla zwierząt ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa” w Goszycach 47-246, przy ul. Wiejskiej 47,49. 
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy na powierzenie psa.
 4. Terminy zastosowane w Regulaminie:
  1. Hotel – Hotel z basenem dla psów ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa”
  2. Powierzający – osoba pozostawiająca zwierzę w Hotelu
  3. Cennik – zamieszczona na stronie internetowej www.wczasytwojegopsa.pl oraz w Regulaminie Hotelu wycena doby hotelowej oraz usług dodatkowych, na podstawie którego dokonywana jest wycena wartości usługi świadczonej przez Hotel
  4. Umowa – umowa na powierzenie psa, na podstawie której pies zostaje oddany pod opiekę Hotelowi
  5. Formularz Behawioralny Wizyta Zapoznawcza – formularz nr 1 dostępny nas stronie www.wczasytwojegopsa.pl , którego rzetelne wypełnienie stanowi warunek do odbycia pierwszej wizyty zapoznawczej w hotelu, celem podjęcia przez Hotel decyzji o kontynuacji tych wizyt, co ma na celu przygotowanie psa do pobytu w hotelu, poprzez obniżenie poziomu jego napięcia i stresu, a tym samym prowadzi do osiągnięcia możliwie największego komfortu psa podczas przebywania z dala od Opiekuna w nowym miejscu pod opieką Hotelu
  6. Formularz Zapytaniowy – formularz nr2 dostępny na stronie www.wczasytwojegopsa.pl , który należy wypełnić chcąc uzyskać odpowiedź co do dostępności miejsca dla psa we wskazanym terminie
  7. Formularz Rezerwacyjny – formularza nr 3 dostępny na stronie www.wczasytowjegopsa.pl , który (po uprzedniej informacji ze strony Hotelu o dostępności miejsca w danym terminie w odpowiedzi na Formularz nr 2), Powierzający psa jest zobowiązany wypełnić najpóźniej na 5 dni przed datą powierzenia psa. Formularz Rezerwacyjny stanowi źródło informacji na temat zabezpieczeń psa w formie szczepień, odrobaczenia, zabezpieczenia przeciwko pchłom i kleszczom
  8. Okres wysokiego sezonu – okres od 1 maja do 30września, w tym w szczególności okres wakacji letnich
  9. Doba świąteczna – dni oznaczone w kalendarzu na czerwono jako ustawowo wolne od pracy
  10. Długi weekend – okres kilku dni pod rząd, w czasie którego oprócz dni roboczych występują doby świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy oznaczone w kalendarzu na czerwono, np. Majówka, Boże Ciało, Święto Trzech Króli, Święto 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada.

 

§ 2 Wnioskowane informacje

 1. Hotel dla psów zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą opieką, dbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo.
 2. W celu zapewnienia najlepszej opieki nad powierzanym psem Powierzający zobowiązany będzie do udzielenie pełnych, rzetelnych i prawdziwych informacji na temat powierzanego psa poprzez wypełnienie Formularza Behawioralnego, Formularza Zapytaniowego oraz Formularza Rezerwacyjnego. 

§ 3 Warunki przyjęcia

 1. Hotel wymaga przed pierwszym planowanym pobytem psa w Hotelu odbycie szeregu spotkań, rozpoczynających się wizytą zapoznawczą a zakończonych próbnym pobytem świetlicowym psa w Hotelu, co stanowi warunek przyjęcia psa do hotelu i jest powodowane troską o dobrostan psychiczny i emocjonalny psa oraz chęcią zapewnienie psu jak najlepszego komfortu podczas pobytu.   
 2. Do Hotelu przyjmowane są psy:
 1. zdrowe,
 2. posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami (co najmniej godzina przed przyjazdem) na wściekliznę oraz (co najmniej 72 h przed przyjazdem) na kaszel kenelowy, 
 3. odrobaczone (co najmniej 2 miesiące przed przyjazdem) oraz zabezpieczone przeciwko kleszczom oraz pchłom,  
 4. nieagresywne w stosunku do ludzi, 
 5. nieobciążone problemami behawioralnymi, uniemożliwiającymi pobyt w Hotelu,
 6. suki niebędące w okresie rui/cieczki,
 7. suki nie będące w zagrożonej ciąży
 1. Po dokonaniu stosownych uzgodnień oraz pokryciu opłat związanych z pobytem psa w Hotelu, w sytuacji możliwości zapewnienia przez Hotel psu odpowiedniego miejsca i opieki w danym terminie, możliwy jest pobyt:
 1. zwierzęcia chorego (z wyłączeniem chorób zakaźnych), 
 2. samicy w czasie cieczki.
 1. Psy przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę. 
 2. Wymagane akcesoria dla psów: obroża zapinana klasycznie na oczka jak pasek, swoje posłanie (legowisko, kocyk, materac, dywanik, ręcznik, nie prane przed przyjazdem), koszulka z zapachem Powierzającego, ewentualnie ulubiona zabawka/gryzak.

 

 § 4 Rezerwacje i płatności

 1. Pobyt psa w Hotelu możliwy jest wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji poprzedzonej wysłaniem Formularza Zapytaniowego dostępnego na www.wczasytwojegopsa.pl i potwierdzeniem przez Hotel dostępności miejsca dla psa w danym terminie oraz po zakończonym i pozytywnie zaopiniowanym przez Hotel odpłatnym procesie przygotowania psa do pobytu, a na końcu wysłaniu Formularza Rezerwacyjnego oraz w niektórych okresach roku po wpłacie wymaganej zaliczki w terminie.
 2. Opłaty za pobyt oraz za pobyt psa w Hotelu oraz planowane usługi dodatkowe pobierane są w całości z góry w dniu przekazania psa. 
 3. Opłaty za planowane usługi dodatkowe w całości płatne są w dniu przywiezienia psa do Hotelu, zaś w przypadku dopłat za domówione usługi dodatkowe lub przedłużony pobyt najpóźniej w dniu odbioru psa. 
 4. Koszt pobytu ustalany jest na podstawie Cennika. Wszystkie cenny w cenniku usług zawierają podatek VAT. Za każda usługę wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. 
 5. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT konieczne jest przekazania takiej informacji przed dokonaniem wpłaty. W przypadku braku informacji o potrzebie wystawienia faktury VAT, wystawiany jest paragon fiskalny. 
 6. Płatność za pobyt psa w Hotelu uiszczana jest gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe Hotelu w mBank 06 1140 2004 0000 3502 7514 7494.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej zarezerwowany i opłacony.

 

§ 5 Przedłużenie pobytu 

 

 1. Ustalony okres pobytu zwierzęcia w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.  
 2. Wydłużenie terminu pobytu zwierzęcia w Hotelu możliwe jest wyłącznie w przypadku możliwości zapewnienia przez Hotel odpowiedniego miejsca oraz na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie powierzenia zwierzęcia. 

 

§ 6 Świadczone Usługi i Cennik

 1. Hotel świadczy usługi opieki nad psem na terenie Hotelu i poza obiektem Hotelu. 
 2. Poza pobytem oraz opieką Hotel oferuje usługi dodatkowe płatne zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem zamieszczonym na www.wczasytwojegopsa.pl w zakładce „oferta i cennik”.

 

 § 7 Warunki pobytu

 1. Hotel zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, by każdy pies był w Hotelu bezpieczny, w jak najlepszym stanie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, a akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie.
 2. Pies przyjmowany do Hotelu powinien posiadać własne akcesoria i karmę, (leki). 
 3. Opłaty za pobyt psa w Hotelu nie obejmują kosztów wyżywienia, rekomendowane jest dostarczenie własnej karmy.
 4. Psy pozostawione pod opieką Hotelu przebywają w indywidualnych boksach w pomieszczeniach zamkniętych, klimatyzowanych latem, ogrzewanych zimą. W sytuacji przyjęcia na pobyt kilku psów wspólnie zamieszkujących istnieje możliwości na prośbę Powierzającego na umieszczenie psów w jednym wspólnym boksie. 
 5. Pies pozostawiony w Hotelu otrzymuje kilka posiłków lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalonych z Powierzającym oraz ma zapewniony stały dostęp do wody w boksie i na wybiegach.
 6. Psy wyprowadzane są w celach fizjologicznych na wybiegi minimum 3 razy w ciągu doby, standardowo 4 razy w tym spacer.
 7. Szczenięta praz psy młodsze mają zapewnione dodatkowe wyjście w celu zrealizowania potrzeb fizjologicznych.
 8. Hotel zapewnia wybiegi na ogrodzonym terenie Hotelu, w których psy przebywają indywidualnie.
 9. W okresach wysokich temperatur latem w godzinach 12:00-17:00 psy mają zagwarantowany  odpoczynek w boksach.
 10. Pobyt psa w Hotelu, w szczególności harmonogram dnia jest tak skomponowany, aby zapewnić zwierzętom odpowiednią dawkę ruchu – kilka godzin na dobę oraz odpoczynku 16 – 20 godzin na dobę, zgodnie z wiedzą naukową o proporcjach czasowych aktywności i odpoczynku psów.
 11. W czasie aktywności zwierząt, a także w innych godzinach po uprzednim ustaleniu, możliwe jest zapewnienie zwierzęciu dodatkowych atrakcji oferowanych przez Hotel w ramach usług dodatkowych płatnych zgodnie z Cennikiem.
 12. Hotel nie bierze odpowiedzialności za choroby psa oraz ich konsekwencje nie wynikające z winy Hotelu.

 

§ 8 Godziny pracy hotelu

 1. Zwierzęta pozostawione w Hotelu mają zapewnioną opiekę. 
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w przedziale  od 09:00-11:00  lub w przedziale od 17:00-19:00 w dniu przyjazdu zwierzęcia do Hotelu, a kończy się w tym samym przedziale godzinowym następnego dnia czyli w godzinach 09:00-11:00 w przypadku zwierząt oddanych w godzinach dopołudniowych oraz w godzinach 17:00-19:00 w przypadku psó oddanych w godzinach południowych w dniu wyjazdu zwierzęcia z Hotelu.
 3. Opłaty za pobyt w Hotelu naliczane są w oparciu o iloczyn dób hotelowych oraz stawki za jedną dobę hotelową pobytu zgodnie z Cennikiem, powiększone o sumę opłat za usługi dodatkowe wynikające z Cennika.
 4. W przypadku przekroczenia pobytu poza godziny obejmujące dobę hotelową naliczone zostaną opłaty odpowiadające wynagrodzeniu za całą kolejną dobę hotelową, niezależnie od czasu rzeczywistego przekroczenia doby hotelowej.
 5. W godzinach do 09:00, 11:00-17:00 oraz po 19:00 Hotel nie realizuje przyjęć ani odbiorów psów.
 6. W celu usprawnienia formalności związanych z wymeldowaniem psa, zalecane jest poinformowanie Hotelu o odbiorze psa z minimum 30 minutowym wyprzedzeniem.  
 7. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

§ 9 nformacje dodatkowe

 1. Hotel będzie prowadził akcje promocyjne oferując zniżki na wybrane usługi. O ile w szczegółowym opisie akcji nie zostanie określone inaczej można korzystać tylko z jednej promocji na raz. 
 2. Hotel posiada wewnętrzne standardy utrzymania jakości usług, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy Hotelu.  
 3. W przypadku ponownego korzystania z usług Hotelu przez tego samego psa w czasie rezerwacji kolejnego pobytu wymagane będzie potwierdzenie aktualności informacji zawartych w poprzednio przesłanym Formularzu Behawioralnym i w przypadku większego odstępu czasu od ostatniego pobytu ponowne wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego w zakresie szczepień, w tym szczepienia na kaszel kenelowy, odrobaczenia, zabezpieczeniom przeciw pchłom, ogólnego stanu zdrowia. 

 

§ 10 Udostępnianie wizerunku zwierzęcia

Hotel ma prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć zwierzęcia oraz filmików z jego udziałem w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej obiektu. Publikacja na życzenie Opiekuna może odbywać się anonimowo, bez podawania imienia zwierzęcia. 

 

§ 11 Przetwarzanie Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Hotel odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie o powierzenie psa (RODO). 

 

§ 12 Przepisy ogólne

W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin oraz Umowa o powierzeniu psa, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego